Utviklingen av kompetansen til å undervise gjennom språk som er internasjonale kommunikasjonsmidler i flerspråklige klasser, også de med elever med migrasjonsbakgrunn, har ikke fått særlig oppmerksomhet, dette til tross for et sterkt behov. Det er nettopp av den grunn at dette nå blir tillagt stor politisk vekt (f.eks. ‘Rethinking language education at schools’ [‘Nytt blikk på språkopplæring i skolen’], EC, 2017; ‘European Strategy on Multilingualism-Policy and implementation at the EU level’ [Europeisk strategi om flerspråklighetspolitikk og implementering på EU-nivå], EP, Saville & Gutierrez Eugenio, 2016). Når det gjelder EU-finansierte prosjekter, hvorav flere fokuserer på f.eks. å styrke sosial inkludering, støtte lærere som arbeider i flerspråklige klasser og forbedre engelskundervisning og læring, er det – basert på EUs egne offisielle oppsummeringer – overraskende få prosjekter som tar høyde for engelsk som kontaktspråk (ELF)  i flerspråklige sammenhenger, og langt mindre tar for seg behovet for å utvikle lærernes kompetanse på dette området. Bemerkelsesverdige unntak er BACKBONE-prosjektet (2009-2011), som produserte et ELF-korpus for CLIL-undervisning, og PALM (‘Promoting authentic language acquisition in multilingual contexts’ [Styrking av autentisk språktilegnelse i flerspråklige sammenhenger], 2015-2018), som utarbeidet lærestoff som bygget på ELF. CPD-studiet i ENRICH integrerer kjerneopplegg fra disse prosjektene.

Når det gjelder ikke-EU-finansierte prosjekter, har det fram til i dag bare vært noen få erfaringer fra lærerutdanningsprogrammer som har fokusert på saker som er relevante for ENRICH. Slike programmer inkluderer studiet som Hall et al. (2013) skapte, som hadde som mål å bevisstgjøre lærere (f.eks. i Kina) om det engelske språkets mangesidige natur. I tillegg kommer programmene ENRICH-partnere har tilbudt, f.eks. ’ELF-TEd’ med Sifakis og Bayyurt (2015, 2018), som fokuserte på bevissthetsheving om ELF hos lærerstudenter og praktiserende engelsklærere (i Tyrkia, Hellas, Spania og Polen), og programmene som Lopriore (2016) og Kordia (2016) holdt i henholdsvis Italia og Hellas. Den kunnskapen de høstet og deres erfaringer, som i høy grad har blitt innarbeidet i dette prosjektet, er en indikasjon på det presserende behovet for et transnasjonalt prosjekt i tråd med prioriteringene og målene for ENRICH.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.